O programu


Internet dnevnik je web aplikacija i internet servis, što ga čini savršenim rešenjem za osnovne škole.

Kada kažemo da je web aplikacija, mislimo na njegov zadatak da posreduje između nastavnika i baze podataka (elektronskog dnevnika) sa jedne i učenika (ili roditelja) i baze sa druge strane, što čini jedinstvo ta tri entiteta. I što je još važnije, dostupan je u svakom momentu i svakom mestu bilo nastavnicima bilo učenicima. Ne zahteva nikakve aplikacije na računaru, dovoljan je browser i internet konekcija.

Kada ga posmatramo kao internet servis, dolazimo do njegovih najbitnijih karakteristika: za učenike i roditelje je potpuno besplatan, a suma koju škola treba da odvoji za njegovo korišćenje je daleko ispod cene bilo kakve aplikacije slične namene. Pri tome, nema nikakve brige oko njene dostupnosti ili ispravnog funkcionisanja, jer o tome misli vlasnik servisa.

(Kao savršen primer za internet aplikaciju tj. servis možemo uzeti neki mail servis, poput Yahoo! ili Gmail.)


Reč autora


Ideja i rođenje projekta datira još od 2004. godine, ali zbog slabe zastupljenosti interneta u domovima i nedovoljne komjuterske pismenosti i interesa u to vreme, sve je ostavljeno za bolja vremena. U međuvremenu se mnogo toga promenilo. Sada se računar sa brzom internet vezom može naći u većini domaćinstava, nema više tolikog otpora prema novim tehnologijama, čak mobilni telefoni uz GPRS imaju zavidne mogućnosti. Više nema opravdanja za ignorisanje inovacija.   »»

Radeći godinama u školi kao nastavnik imao sam prilike da uočim potrebe i probleme kolega, pa je, početno zamišljen samo kao servis za roditelje ali teret za administraciju, i-dnevnik prerastao u snažnu alatku u rukama zaposlenih u školi. Uloženo vreme se svakom nastavniku i/ili administrativnom radniku višestruko vraća.

Sama aplikacija ima jednostavno i intuitivno pročelje, pa je lakša za manipulaciju i od npr. Facebooka. Grafički je uproštena i svaka akcija se obavlja u najviše dva koraka, što je čini izuzetno brzom za rad.


i-dnevnik definitivno nije jedina takva web aplikacija, ali balans jednostavnosti, funkcionalnosti i cene ga izdvajaju u odnosu na ostala rešenja. Već kad se približi prvi roditeljski sastanak i budete morali roditeljima podeliti ocene za celo odeljenje, ili Vam zatreba adresa, broj telefona ili ocena nekog ućenika a niste u školi biće Vam jasno od kolike je pomoći i-dnevnik! Da ne pominjemo izradu statistike na kraju polugodišta ili školske godine, ispisivanje svedočanstava ili zamornu situaciju, kada biste zbog nekog prošlogodišnjeg podatka morali tragati po arhiviranim dnevnicima... a sada to možete rešiti sa dva klika mišem!Osnovne karakteristike

NOVOSTI

09.06.2014.
Prošireno uputstvo za štampanje svedočanstava

28.09.2010.
I-dnevnik proširen i na niže razrede

24.08.2010.
Dodat modul za štampanje spiskova učenika

21.08.2010.
Dodat modul postignuće učenika


LINKOVI

GOOGLE OGLASI


POSTAVITE PITANJE

Ime:

E-mail:

Unesite pitanje ili komentar:

Mala enciklopedija Sombora

Mala enciklopedija Sombora
Maloprodaja - knjižara "Kadena" Sombor