Pitanja i odgovoriPitanje: Moje dete je učenik III razreda, njegovih podataka nema u bazi. Da li su uneti ili je u pitanju neka greška?
Njegovi podaci nisu u bazi jer se za sad internet dnevnik primenjuje samo za učenike od V do VIII razreda. Ukoliko bude interesovanja, za učenike nižih razreda će biti postavljena pomalo izmenjena varijanta sa drugačijim spiskom predmeta.
U svakom slučaju, ocene ne ažuriramo mi, već razredne starešine i/ili predmetni nastavnici. Ukoliko ocene nisu ažurne, ili postoje greške u bazi, treba skrenuti pažnju razrednom starešini ili predmetnom nastavniku. Ako počne sa korišćenjem i-dnevnik za niže razrede, ocene i podatke će unositi i ažurirati profesori razredne nastave, svako za svoje odeljenje.


Pitanje: Ukoliko se škola odluči za latiničnu verziju i-dnevnika, mogu li se i dalje štampati svedočanstva?
Da. Iako su program i podaci o učenicima na latinici, prilikom štampanja svedočanstva stranica se "preslovljava" na ćirilicu i dobija se ispis kakav odgovara formi svedočanstva.


Pitanje: Ako škola kupi licencu za program da li se dodatno plaća "servisiranje" programa?
Ne. Svake ispravke i izmene na programu možemo da napravimo bez dolaska u Vašu školu, tako da to spada u održavanje servisa koje je uračunato u plaćanje godišnje licence.


LINKOVI

GOOGLE OGLASI


POSTAVITE PITANJE

Ime:

E-mail:

Unesite pitanje ili komentar:


Mala enciklopedija Sombora

Mala enciklopedija Sombora
Maloprodaja - knjižara "Kadena" Sombor