Uputstvo


Za učenike i roditelje
U jednostavnu formu koja se nalazi na www.i-dnevnik.com/imeskole/ treba uneti ime i prezime učenika kao i jmbg (opciono lozinku), i otvara se stranica sa ocenama tog učenika.
Moguće je formu postaviti i na sajt škole, ukoliko ga poseduje, te upit obaviti i odatle.


Za nastavnike i administraciju škole
Početna stranica se nalazi na lokaciji www.i-dnevnik.com/imeskole/admin/.
Svaki nastavnik ima jedinstveno korisničko ime i lozinku kojom pristupa programu, i obavezan je da je ne odaje nikome. Po završetku rada, obavezno je odjaviti se!

Opcije koje se dobijaju na početnoj strani su:


Zaštita
Pregled ocena određenog učenika može izvršiti samo osoba koja poznaje ime, prezime i jmbg tog učenika. Ukoliko škola želi dodatno da se zaštiti, moguće je zahtevati jedinstvenu šifru za svakog učenika.
Pristup administrativnom delu imaju samo nastavnici sa jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom.
Kao dodatna mera bezbednosti, za slučaj eventualne zloupotrebe bilo slučajne ili namerne, sve akcije nad i-dnevnikom se smeštaju u log-fajl koji aministrator može pregledati i saznati tačne podatke o korisniku i izvršenoj akciji.


LINKOVI

GOOGLE OGLASI


POSTAVITE PITANJE

Ime:

E-mail:

Unesite pitanje ili komentar:


Mala enciklopedija Sombora

Mala enciklopedija Sombora
Maloprodaja - knjižara "Kadena" Sombor